Chi tiết dự án

Địa chỉ Khu Công nghiệp Đồng Văn 1, Hà Nam
Diện tích 7500 m2
Hoàn thành Đã thi công