Khu vực:

Năm:

Tiến độ:

Chi tiết dự án

Địa chỉ Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh
Hoàn thành Đã thi công