Khu vực:

Tiến độ:

Chi tiết dự án

Địa chỉ Lai Châu – Lạng Sơn
Hoàn Thành Đã thi công