• Tư vấn thiết kế các công trình nhà xưởng công nghiệp quy mô vừa và nhỏ
  • Cung cấp vật liệu xây dựng
  • Cung cấp các phụ kiện đi kèm tấm Panel
  • Cung cấp phụ kiện nhôm sử dụng trong thi công công trình nhà lắp dựng, nhà xưởng, nhà kho lạnh,…
  • Cung cấp tôn cuộn Bluescope sử dụng cho máy sản xuất sản phẩm Panel
  • Cung cấp sàn Deck công nghiệp
  • Cung cấp sản phẩm độc quyền nhôm xingfa ausdoor, nhôm topal và các phụ kiện đi kèm…
Bài viết trước đó Thi Công Xây Dựng
Bài viết sau đó Sản Xuất